Welke woorden / zinnen kent U?Hier vragen wij uw bijdrage van Nederlandstalige creatieve woordspelingen.
Als u leuke kent kunt u die via Email aan mij zenden.
De interessantste bijdragen worden op deze bladzijde toegevoegd.
Bij voorbaat dank...


~~~'***'~~~

Voorbeeld 1:
Wat is het langste woord dat U met de letters QWERTYUIOP kunt maken, U mag de letters meerdere malen gebruiken.
Bijdragen van

 Voorbeeld 2:
Kent U uitzonderlijke Nederlandstalige Palindroom woorden zoals, REINIER, welke je ook achterstevoren kunt lezen.
Bijdragen van woorden | Bijdragen van zinnen

Voorbeeld 3:
Kent U woorden die achterstevoren andere Nederlandse woorden vormen?
Bijdragen van

Voorbeeld 4:
Kent U woorden met vijf of meer klinkers achter elkaar, of woorden die alleen uit klinkers bestaan?
Bijdragen van

Voorbeeld 5:
Welke woord kent U dat veel medeklinkers achter elkaar heeft ?
Bijdragen van

Voorbeeld 6:
Kent U zinnen waarin een woord ononderbroken meerdere keren voorkomt?
Bijdragen van

Voorbeeld 7:
Kent U een woord (langer dan twee opvolgingen) waarin steeds twee gelijke letters gevolgd worden door weer twee andere gelijke letters, enzovoort?
Bijdragen van

Voorbeeld 8:
Kent U een woord waarvan twee of drie woorden gemaakt kunnen worden of waar het accent op een andere lettergreep ligt?
Bijdragen van

acemnorsuvwxz:    zijn de korte letters
bdfhiklt:                  zijn de lange letters naar boven
gjpqy:                     zijn de lange letters naar onder.

Voorbeeld 9:
Wat is het langste woord dat geheel geschreven wordt met korte letters?
Bijdragen van

Voorbeeld 10:
Wat is het langste woord dat geheel geschreven wordt met lange letters naar boven en onder?
Bijdragen van

Voorbeeld 11:
Wat is het langste woord dat geheel geschreven wordt met enkel lange letters naar boven of met enkel lange letter naar onder?
Bijdragen van

Voorbeeld 12:
Kent U een woord met alle klinkers (aeoiu) in volgorde of niet?
Bijdragen van

Voorbeeld 13:
Kent U een woordenpaar met dezelfde uitspraak, maar geen enkele letter gelijk heeft?
Bijdragen van

Voorbeeld 14:
Wat is het langste woord dat in de talen, Nederlands, Engels, Frans en Duits hetzelfde wordt geschreven?
Bijdragen van

Voorbeeld 15:
Wat is het langste woord dat je kan maken door de cijfers, letters, en op het toetsenbord voorkomende symbolen uit te spreken?
Bijdragen van

Voorbeeld 16:
a) Wat is het langste woord dat als je het spiegelt weer een woord is?
(p spiegelen levert q, etc)
b) Wat is het langste woord dat als je het omklapt weer een woord is?
(m omklappen wordt w, etc)
c)  Wat is het langste woord dat als je het omdraait weer een woord is?
(omdraaien is omklappen en spiegelen)?
Bijdragen van

Voorbeeld 17:
Welke woorden van minimaal 6 letters kun je vinden, waarvan de letters op alfabetische volgorde komen van A naar Z en woorden van Z naar A?
Bijdragen van

Voorbeeld 18:
Kent U een Nederlands woord waarin meerdere (meer dan 2) verschillende dingen van dezelfde soort te vinden zijn?
Bijdragen van

Voorbeeld 19:
Twee ritswoorden vormen samen een nieuw woord, door om en om van beide woorden een letter te nemen. In het voorbeeld hieronder:
ODES+NIPT = OnDiEpSt. Welke kent U?
Bijdragen van

Voorbeeld 20:
Vind woorden op een QWERTY-toetsenbord die aaneensluitende letters gebruikt, tweemaal dezelfde letter is toegestaan.
Voorbeeld: Klop, werd en Fred.
Bijdragen van

Voorbeeld 21:
Wat is het langste woord waarin elke letter maar 1-maal voorkomt?
Bijdragen van

Voorbeeld 22:
Ken je woorden waarvan minstens vier letters dezelfde positie hebben als de letters in het alfabet?
Bijdragen van

Voorbeeld 23:
Wat is het langste woord waarbij de letters afwisselend een klinker en een medeklinker zijn. Voorbeeld: bananen
Bijdragen van

Voorbeeld 24:
Verzin een woord dat met één hand bij blindtypen op het qwerty-toetsenbord getypt wordt, oftewel, verzin een zo lang mogelijk woord met de letters QWERTASDFGZXCVB of YUIOPHJKLNM.
Bijdragen van

Voorbeeld 25:
Verzin een woord dat om-enom met links en rechts wordt getypt bij blindtypen op het qwerty-toetsenbord.
Bijdragen van

Kent U andere soorten woordspel die ik niet genoemd heb?
Bijdragen van

Alle items Copyright © door de respectievelijke auteurs, Alle Rechten gereserveerd.

Terug